Superhero Pow

$44.95

Superhero Pow

The perfect companion for baby

Superhero Pow is the perfect super bear companion for baby, with fabric cape, superhero mask and fur paws.

 

In stock